We all have seen some import statement like this at least once in our life

The more complex your project gets the more ../../../” you will need to use in your paths. In order to solve this issue, we can use path aliases. Path aliases allow us to assign an alias name for paths and use the alias name wherever we want to. After you set up your alias name, you won’t need to check how many directory you need to go up and down while importing files.

We first need to install metro-react-native-babel-preset package.

For…


Yesterday, I wanted to make a twitter bot with node.js. I applied developer program of twitter so I could use ‘twit’ npm package and use a software to gain followers. But I had to wait for at least a day for my application to be reviewed. Well, I could not wait.So I decided to use plain javascript in devtools.(My application got rejected anyway)

First of all, it’s a very dummy bot. All it can do is following everybody that is not already followed in a page.

When we open up the followers page of someone in twitter, there are ‘Follow’…


Global State’e neden ihtiyacımız var ?

Bir veriyi bir komponentten diğerine geçirmek için birden fazla seçeneğimiz var.İki komponent arasında ilişki var ise veri aktarımını prop ile kolaylıkla yapabiliriz.Fakat karmaşıklık artıkça komponent ağacı ve propsları takip etmek zorlaşır.Global State’e ihtiyaç duyduğumuz nokta tam da burası.Redux global store’u en yüksek seviyedeki bir komponent olarak düşünebilirsiniz.Buradan herhangi bir veriyi herhangi bir seviyedeki actions ve reducerlar yoluyla aktarabilir ve alabilirsiniz.Bu makalede, React native uygulamanıza Redux’ı nasıl ekleyebileceğinizi ve kullanacağınızı anlatacağız.

React-Redux nasıl kurulur ?

Proje dosyanızın dizininde terminali çalıştırıp aşağıdaki komutları yazın.

Reducerlar ve Actionlar nedir ?

Reducer bir uygulamanın state’indeki gerçekleşecek değişiklikleri belirleyen fonksiyondur.Actionlar ise bu değişikliği belirlemek için kullanılır.Şöyle bir…


Why Do We Need Global State ?

If we want to pass a data to a component from another one, we have few options. If they have a relation then it’s easy, we just pass the data as a prop. But as the complexity grows it is harder to track down the component tree and props. What if the components don’t have a relation? That’s where global state comes into play. Imagine Redux global store as a component at higher level than all of your componets and you can pass and fetch any data from there via actions and reducers…


Bu makale, android fiziksel cihazınızı bilgisayarınıza nasıl bağlayacağınızı ve karşılaşabileceğiniz sorunlarla nasıl başa çıkabileceğiniz hakkında yardımcı olacaktır.

Ön Şartlar :

Bu makalenin ön şartlar bölümünü takip edebilirsiniz.

Telefonunuzda 3. Taraf uygulamalara izin verin.

Telefonunuzda geliştirici modunu etkinleştirmeniz gerekir.Bu özellik her telefonda farklılık gösterebilir.Bu yazıda en azından bir örnek ile açıklamaya çalışalım.

Ayarlar>Ek Ayarlar>Geliştirici Seçenekleri ’ ne gidin

sonrasında USB hata ayıklama ve USB ile yükle seçeneklerini etkinleştirin.


After reading this tutorial, you will have basic understanding about react navigation stack.

Prerequisites :

Android Studio Environment:

You can follow this article’s prerequisites section for setting up Android Studio, JDK & environment variables and creating a React Native project.

Npm Packages :

react-native-reanimated, react-native-gesture-handler, react-native-screens, react-native-safe-area-context,@react-native-community/masked-view, react-navigation

We need to install the dependencies first:

and then:

After you install an npm package, you need to rebuild your project and re-run.

Note that if you currently have more than one programs reading your project files, below command may give…


React native ile mobil uygulama geliştirmek istiyor ancak deneyeminiz yoksa, bu yazı başlamanız için size yol gösterecektir.

Ön Şartlar :

Android Studio :

Android studio’yu indirip yüklemeniz yeterli.

https://developer.android.com/studio

JAVA SE Development Kit :

Yine sisteminizle uyumlu olan JDK’yı aşağıdaki linkten indirin ve yükleyin.

Ortam Değişkenleri Ekleme :

JDK kurulumunu yaptıktan sonra ortam değişkenlerindeki “Path” değişkenine “C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2\bin” ekleyin.

“JAVA_HOME” isimli ortam değişkenini oluşturun ve yol olarak C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2” bu adresi verin.

Adresiniz kurulu JDK sürümünüze ve kurulum yaparken seçtiğiniz adrese göre farklılık gösterebilir.

Yol değişkenlerinin bu klasörü içerip içermediğini kontrol edip yoksa kullanıcı adınızı eklediğiniz aşağıdaki adresi ekleyin.

C:\Users\<Your Username>\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools

React Native…


This article will show you how to connect your android physical device to your computer, and how to deal with the problems you may encounter.

Prerequisites:

You can follow this article’s prerequisites section.

Enable 3rd Party Applications On Your Phone.

You need to enable developer mode in your phone. This feature varies for different phones. In this article we will give you an example.

Go to Settings>Additional Settings> Developer Options

and enable USB debugging and Install via USB options.


If you are interested in developing mobile apps with React Native but have no experience, this guide will let you start.

Prerequisites :

Android Studio :

Just download and install android studio from the link below.

https://developer.android.com/studio

JAVA SE Development Kit:

Again, download and install jdk that matches your system from the link below.

Adding Environment Variables

After you installed jdk add “C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2\bin” at the end of your “Path” variable in environment variables.

Create another variable in environment variables named “JAVA_HOME” with the path “C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2

Your address may differ depending on your installed JDK version.

Check if path variables contain this folder and if not, add following with your username.

C:\Users\<Your Username>\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools

Installing React Native

Install react-native with the command below

MTA Team

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store